GRANT CAPITAL DE LUCRU

FIT FOOD SRL cu sediul in:Bucuresti, Blvd. Bucurestii Noi, nr. 50A, Tronson A+C, cam.1, ap. 13, sector 1,  anunta finalizarea proiectului cu titlul ”Grant Capital de lucru pentru FIT FOOD SRL” proiect  nr RUE 3065 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

Obiectivul proiectului a fost sprijinirea „FIT FOOD SRL în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19”

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoarea proiectului este de 834.813,75RON (valoarea totala) din care : 725.925 RON grant si 108.888,75 RON cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020]

[Date de Contact]

Persoană de contact:

Nume, prenume: Scarlat Florin Ioan

Email: florin@lifebox.ro

Telefon: 0755 050 280