Implementare proiect “Atos Training”

SC Atos IT Solutions and Services SRL, anunță implementarea proiectuui Atos Trainings”, POCU/861/3/12/149246.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, și se derulează pe o perioadă de 18 luni, respectiv în perioada cuprinsă între 27/09/2021 și 26/03/2023. Acesta are o valoare totală de 2,334,666.50 RON, din care o finanţare nerambursabilă în sumă maximă de 1,167,333.24 RON. 

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe și aptitudini digitale pentru angajații Atos IT Solutions & Services SRL, locațiile Timișoara și Brasov, prin participarea la programe de formare profesională în domeniul Tehnologiei Informațiilor și Comunicațiilor (TIC).

Grupul țintă din cadrul proiectului cuprinde 358 angajați din locațiile Timișoara și Brașov, încadrați cu contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial, persoane angajate care urmăresc îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe cu precădere în domeniile identificate conform Strategiei Naționale de Competitivitate (SNC) şi Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (SNCD).

Rezultate așteptate: membrii grupului țintă selectați vor participa la de cursuri de formare profesională în domeniul competențelor digitale avansate și de specialitate. Astfel se va asigura îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe, competenţe şi aptitudini digitale, implicit creșterea șanselor în evoluția lor profesională și o creștere a gradului de competitivitate a companiei în piață.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Pentru mai multe informații legate de proiect ne puteți contacta la: 0740523500

Persoană de contact: Raluca Horga

Email persoană de contact: raluca.horga@atos.net