OPINIE Ioana Doagă, Avocat – Ce efecte va avea decizia CGMB de suspendare a PUZ-urilor pentru cinci din cele şase sectoare din București

Print Friendly, PDF & Email

Ioana Doagă profesează ca avocat din 2009, la început ca membru al echipei de bază în firme de avocatură cunoscute, apoi ca partener. După 10 ani de activitate, a simțit că trebuie să-și contureze o practică proprie, punând accentul pe domeniile de drept în care a ales să se perfecționeze: dreptul muncii, dreptul media, achizițiile publice și sfera litigiilor comerciale. Deschiderea unui business propriu i s-a părut așadar a fi pasul firesc de urmat, pentru a pune în serviciul clienților cunoștințele sale de specialitate, într-un cadru propriu, creat pe baza valorilor și a principiilor care i-au ghidat activitatea. CITEȘTE MAI JOS OPINIA IOANEI DOAGĂ :

În data de 26 februarie 2021 Consiliul General al Municipiului Bucureşti a decis suspendarea pentru 12 luni a planurilor urbanistice zonale coordonatoare pentru sectoarele 2, 3, 4 (zona de sud), 5 și 6 din Bucureşti.

Principala consecință a acestui demers constă în faptul că cererilor de emitere a autorizaţiei de construire depuse anterior datei de 26 februarie 2021 nu li se vor mai fi aplica prevederile PUZ-urilor existente, ci cele ale documentaţiilor de urbanism anterioare, în timp ce autorizaţiile de construire obținute anterior datei de 26 februarie 2021 continuă să își producă efectele juridice, nefiind afectate de măsura suspendării.

TE-AR PUTEA INTERESA ȘI Fără job în pandemie: cât de complicată (și scumpă) este reconversia profesională

Demersul CGMB de suspendare a PUZ-urilor are capacitatea de a genera numeroase discuții privind legalitatea lui, din mai multe puncte de vedere.

Astfel, Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 prevede faptul că un act administrativ care a produs efecte juridice, intrând în circuitul civil (în cazul de față, în considerarea PUZ-urilor suspendate au fost emise numeroase certificate de urbanism și autorizaţii de construire) nu poate fi revocat de către autoritățile locale, context în care este discutabil dacă se poate proceda la suspendarea efectelor unui astfel de act administrativ care a produs multiple efecte juridice.

Totodată, trebuie analizat și dacă procesul de emitere și de aprobare a hotărârii prin care s-au suspendat efectele PUZ-urilor a respectat normele de transparență decizională în administrația publică, în special prin raportare la lipsa unei consultări publice privind propunerea de suspendare a PUZ-urilor.

Nu în ultimul rând, măsura de suspendare a PUZ-urilor ar putea fi atacată pe cale judecătorească de o largă categorie de entități afectate, dintre care amintesc pe dezvoltatorii imobiliari afectați în mod direct de această măsură (care ar putea avea pretenția de a fi despăgubiți de autoritatea publică locală), cât și pe persoanele care au încheiat antecontracte de vânzare-cumpărare cu privire la apartamente aflate la etaje superioare care, pe fondul revenirii la documentațiile de urbanism anterioare intrării în vigoare a PUZ-urilor suspendate, nu mai pot fi edificate pe parcursul următoarelor 12 luni.Urmărește-ne și pe Google NEWS